ขอเชิญสมาชิกไลออนส์ทุกๆท่านร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตร ผ้าห่มถวาย ที่
1. พุทธคยา องค์พระเมตตา ประเทศอินเดีย
2. วัดพระธาตุหนองบัว จ.อุบลราชธานี
3. วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม
ร่วมบุญมหากุศล ในวันที่14-15/3/58 ในงานประชุมใหญ่ครั้งที่ 49 จ.อุบลราชธานี